Демократичні реформи – чинник зміцнення цивільного суспільства

Її організаторами виступили Інститут по вивченню цивільного суспільства, Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека, Суспільний фонд підтримки і розвитку незалежних друкарських засобів масової інформації і інформаційних агентств Узбекистану, Офіс координатора проектів ОБСЄ в нашій країні.

У конференції взяли участь експерти з Великобританії, Німеччини, Італії, Сінгапуру, США, України, Японії, представники акредитованих в Ташкенті міжнародних організацій і дипломатичних місій, члени Сенату і депутати Законодавчої палати Олій Мажліса Республіки Узбекистан, представники інститутів цивільного суспільства Узбекистану.

Метою конференції став обмін думками по питаннях реалізації Концепції подальшого поглиблення демократичних реформ і формування цивільного суспільства в країні, викладеній в доповіді Президента Ісламу Карімова на спільному засіданні обох палат парламенту Узбекистану 12 листопада цього року.

У виступах її учасників було особливо відмічено, що здійснювані в Узбекистані масштабні перетворення характеризуються поэтапностью, системністю і послідовністю, вони проводяться комплексно, з врахуванням змін в суспільно-політичній, економічній і інших сферах.

Розроблена главою нашої держави Концепція подальшого поглиблення демократичних реформ і формування цивільного суспільства в країні знаменує новий етап в розвитку Узбекистану. Її реалізація стане основою для виконання поставленого завдання – увійти до числа розвинених демократичних держав світу.

Зарубіжні експерти підкреслювали, що в ході демократичних реформ в Узбекистані кардинально скорочені повноваження владних структур, здійснюється децентралізація управління, зміцнюються парламентська і багатопартійна системи. Все це – необхідні умови для побудови сильного цивільного суспільства.

Реалізація всесторонньо продуманої і обгрунтованої концепції, в якій чітко визначені дороги поглиблення перетворень, що проводяться в країні, створить сприятливі умови для подальшого розвитку інститутів цивільного суспільства, їх соціального партнерства з органами державної влади і управління, активної участі неурядових некомерційних організацій у виконанні соціальних програм на місцях, ухваленні значимих для державного і суспільного будівництва рішень.

Учасники конференції обмінялися думками про хід здійснюваних в Узбекистані економічних реформ, які дають наочні результати. Тоді як в більшості країн світу в результаті глобальної фінансово-економічної кризи спостерігалося істотне падіння виробництва, в нашій країні в рамках виконання Антикризової програми заходів були забезпечені високі темпи економічного зростання і соціального розвитку.

Зарубіжні експерти велику увагу приділили також проведенню в нашій країні реформ в судово-правовій системі. Наголошувалося, що лібералізація цієї сфери, що продовжується, на основі вдосконалення національного законодавства сприяє повному забезпеченню законних прав і інтересів громадян.

Френк Лемке, член суспільства дружби Німеччина-Узбекистан (Німеччина): Демократичні і економічні реформи, здійснювані в Узбекистані під керівництвом Президента Ісламу Карімова, безпосередньо пов'язані з розвитком цивільного суспільства. Всі перетворення свідчать про демократизацію країни в цілому. Поважно, що політику глави держави підтримує весь народ. Запропонована главою вашої держави передача деяких повноважень Президента парламенту країни, система обрання Прем'єр-міністра є найважливішою новиною. Коли депутати, вибрані народом, відчувають свою відповідальність і беруть на себе такі повноваження, розвивається цивільне суспільство. Все це може служити прикладом реального розвитку демократії для багатьох держав.

Віталій Кулік, директор Центру досліджень проблем цивільного суспільства (Україна): Відмова в Узбекистані від шокової терапії і вибір власної моделі розвитку, заснованої на поетапному і послідовному проведенні реформ, була найправильнішою дорогою становлення молодої незалежної держави. Концепція проведення подальших перетворень, висунута Президентом Ісламом Карімовим, дає новий імпульс розвитку демократичних інститутів, створює стійку платформу багатопартійності, підвищення ролі громадських організацій, одним словом, підніме на якісно новий рівень хід реформ. На відміну від більшості країн СНД ще в 2007 році за ініціативою Ісламу Карімова з Конституції країни була виключена норма про те, що Президент одночасно є главою виконавчої влади. Наступний дуже важливий крок – те, що формувати уряд тепер буде парламент і парламентська більшість.

Значно підвищується відповідальність політичних партій за реалізацію соціально-економічного курсу уряду. Найважливішими завданнями, поставленими в концепції, є ухвалення Закону Про соціальне партнерство, перетворення махалли на центр адресної соціальної підтримки населення, подальший розвиток приватного підприємництва і родинного бізнесу. Унікальним є досвід Узбекистану, коли держава виступає спонсором соціально значимих проектів. У багатьох країнах на пострадянському просторі головні грантодавачі – це західні добродійні фонди. Якщо немає політичної волі держави в підтримці і розвитку національних інститутів цивільного суспільства, то воно починає сприймати державу як опонента. Так, на відміну від Узбекистану, відбувається в Грузії, Україні, Киргизстане. Узбекистан має багатий досвід у формуванні цивільного суспільства, який буде корисний іншим країнам СНД, у тому числі Україні.

Святослав Вараджаков, експерт Кембріджського форуму по Центральній Азії (Великобританія): У доповіді Президента Ісламу Карімова були визначені найбільш значимі напрями подальшого розвитку всіх сфер життя країни. Зокрема, це реформи в соціально-економічній і судово-правовій сферах, а також по розвитку інститутів цивільного суспільства. Намічені перетворення отримали повну підтримку народу Узбекистану і підвищили політичний рейтинг вашої країни на міжнародній арені. Вони свідчать про демократизацію країни і показують готовність широкої громадськості і уряду до ефективної взаємодії. Висунута главою держави концепція стане стимул-реакцією і для іноземних інвесторів, що бажають працювати в Узбекистані.

Динамічне зростання ВВП країни свідчить про результативність реформ. У Узбекистані держава постійно скорочує своє втручання в економіку, але залишається ефективним менеджером, провідником необхідних структурних і податкових перетворень.

Кларк Плексико, директор представництва Національного демократичного інституту (США) в Узбекистані: Ефективна модель реформ, вибрана Узбекистаном, може бути успішно застосована і в інших країнах. Виступ Президента Ісламу Карімова на спільному засіданні обох палат парламенту є важливим чинником для подальшого розвитку вашої країни в реалізації принципу переходу від сильної держави до сильного цивільного суспільства. Слідує детальніше вивчати і ширше поширювати досвід Узбекистану в області демократизації.

Вольфганг Шрайбер, президент суспільства дружби Німеччина-Узбекистан (Німеччина): Махалля – це унікальний інститут цивільного суспільства Узбекистану. За допомогою діяльності махалли відбувається вираження думок, бажань, інтересів людей. Вона є своєрідним голосом народу. Виступ Президента країни на спільному засіданні обох палат парламенту дав новий потужний імпульс розвитку цивільного суспільства. У країні все більше зростатиме роль махалли, політичних партій.

Як повідомляє УЗА, за підсумками обговорення, прошедшего в ході відкритого діалогу, учасники міжнародної конференції прийшли до єдиної думки про те, що здійснювані в Узбекистані комплексні демократичні реформи дають ваговиті позитивні результати. Реалізація висунутою главою нашої держави Концепції подальшого поглиблення демократичних реформ і формування цивільного суспільства в країні стане основою для ще більшої демократизації всіх сфер життя.

На конференції був зроблений вивід про те, що досвід Узбекистану може служити для багатьох держав світу прикладом послідовного ефективного реформування і модернізації країни на основі принципів демократії.
Сюди !

This entry was posted in Новітні історії. Bookmark the permalink.

Comments are closed.