Форум організований при співпраці Республіканського центру соціальної адаптації дітей, Республіканського суспільного дитячого фонду Sen Yolg’iz Emassan, міністерств народної освіти, вищої і середньої спеціальної освіти, охорони здоров'я, праці і соціального захисту населення, хокимията міста Ташкента, представництв міжнародних організацій ЮНІСЕФ, ЮНЕСЬКО в нашій країні, управління ООН по контролю за наркотиками і попередженню злочинності.

Як повідомляє УЗА, разом з представниками сфер освіти, охорони здоров'я, духовності і просвіти, соціального захисту нашої країни в роботі форуму також беруть участь фахівці, експерти і учені із США, Великобританії, Росії, України, Ізраїлю, Вірменії.

На форумі наголошувалося, що під керівництвом Президента Ісламу Карімова в процесі розвитку і демократизації нашої країни виконання державою ролі головного реформатора, забезпечення верховенства закону, перехід до вільної ринкової економіки на основі принципів послідовної і поетапної реалізації реформ служать важливим чинником позитивних результатів у всіх сферах.

Всесторонньо і глибоко продумані, науково обгрунтовані, такі, що поетапно проводяться позитивні перетворення відповідають цілям і устремлінням нашого народу, значимі соціальною адресною спрямованістю захисту прав і інтересів всіх верств населення.

Що виступили на форумі глава представництва ЮНЕСЬКО в нашій країні Хорхе Еспінал, глава представництва ЮНІСЕФ в Узбекистані Жан-Мішель Дельмот відзначили, що питання забезпечення і захисту інтересів молоді, виховання гармонійно розвинених осіб мають актуальне значення у світовому масштабі.

Величезні перетворення, здійснювані в сферах освіти, духовності і просвіти, охорони здоров'я, соціального захисту в Узбекистані, що визначив для себе стратегічні завдання на перспективу, – вхід до числа розвинених країн, модернізація і демократизація країни, формування цивільного суспільства і створення на цій основі гідних умов для життя громадян, повністю відповідають Цілям розвитку тисячоліття ООН.

Ці аспекти знаходять віддзеркалення і в захисті законних інтересів і прав молоді, складовій більше шістдесяти відсотків населення, її фізичному і етичному вихованні, освіті, професійній орієнтації відповідно до інтересів, знань і можливостей. Щорічні витрати Узбекистану на освіту складають 10-12% від валового внутрішнього продукту, що є яскравим практичним підтвердженням уваги і турботи про виховання молоді. У світовій практиці цей показник не перевищує 3-5%.

Учасники форуму відзначили, що широкомасштабні реформи, що проводяться відповідно до прийнятих за ініціативою керівника нашої держави законами Про гарантії прав дитяти, О освіті, Національною програмою по підготовці кадрів, служать важливим чинником впровадження в країні обов'язкової дванадцятирічної освіти, підвищення навчання і виховання молодого покоління на якісно новий рівень, зростання свідомості, мислення і духовності народу, особливо молоді.

В результаті уваги, здорового, гармонійно розвиненого покоління, що приділяється вихованню, постійно удосконалюються сфери освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. У країні будується і задається в експлуатацію безліч освітніх установ, у тому числі по музиці і мистецтву, медичних, спортивно-оздоровчих установ.

Організація, вдосконалення їх діяльності на рівні сучасних вимог, зміцнення їх матеріально-технічної бази, оснащення технічним, навчально-методичним устаткуванням служать вихованню молоді високодуховними, фізично і етично здоровими людьми.

Безперервні і поетапні реформи, що проводяться під керівництвом Президента Ісламу Карімова в системі утворення Узбекистану, служать важливим чинником забезпечення розвитку суспільства, виховання молодого покоління всесторонньо розвиненими, фізично і духовно здоровими особами, – відзначила керівник департаменту утворення представництва ЮНІСЕФ в Узбекистані Мерілін Ор. Ми ради тому, що співпраця між Узбекистаном і Дитячою організацією ООН – ЮНІСЕФ послідовно розвивається.

У Узбекистані питання виховання молоді всесторонньо здоровими і гармонійно розвиненими особами знаходиться в центрі постійної уваги, – говорить професор Вашингтонського університету Дайана Пірс. – В даному напрямі особливо ваговиті результати дають проекти, направлені на соціальний захист молоді, цілеспрямовану і адресну підтримку соціально уразливих верств населення.

Заслуговує на особливу увагу те, що в Узбекистані здійснюється комплексний підхід до захисту інтересів молоді, – підкреслила професор Інституту психології і соціальної педагогіки при Київському університеті Ірина Зверева. – Ми переконалися, що у вашій країні Президентом Ісламом Карімовим приділяється велика увага формуванню здорової сім'ї, зміцненню здоров'я жінок і дітей, вихованню здорового покоління. Свої результати дає послідовне втілення в життя відповідних указів і постанов, державних програм. Зокрема, Державна програма Рік гармонійно розвиненого покоління зачіпає всі сфери життя молоді, в першу чергу її глибоку освіту, профорієнтацію, зміцнення здоров'я, соціальний захист.

Як наголошувалося на форумі, актуальне значення має розробка ще дієвіших механізмів в даному напрямі, пошук і впровадження в практику перспективних технологій і організаційних форм, що легко адаптуються, визначення ефективних методів індивідуального підходу до виховання гармонійно розвиненого покоління.

Головна мета форуму також полягає в аналізі передових ідей, думок і думок в даному напрямі, взаємному обміні інформацією, думками і досвідом. Учасники форуму проаналізують чинне законодавство по забезпеченню прав і інтересів дітей, будуть розроблені пропозиції і рекомендації по внесенню до нормативних актів змін і доповнень.

У перший день форуму заслуховували доповіді, присвячені актуальним питанням адресного соціального захисту населення, найважливішим завданням, що стоять перед системою народної освіти по вихованню гармонійно розвиненого покоління, освіті молоді на рівні сучасних стандартів, сучасним напрямам соціальної роботи, ефективності і перспективам роботи по вихованню гармонійно розвиненого покоління в системі вищої освіти.

На форумі обговорені доповіді по таких темах, як вдосконалення законодавчої бази по вихованню гармонійно розвиненого покоління і зміцненню виконавських механізмів, родинні цінності, формування здорового способу життя і на його основі етично-духовної свідомості дітей, що знаходяться в групі соціально-правової риски, суспільна адаптація, соціальне здоров'я і здоровий спосіб життя. В рамках заходу також пройдут презентації нових соціальних проектів, круглі столи, дискусії і обговорення.