3 грудня в Ташкенті відкрилося четверте пленарне засідання Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан за участю членів Кабінету Міністрів, керівників міністерств і відомств, представників засобів масової інформації.

Сенатори розглянули Закон Республіки Узбекистану Про внесення зміни до статті 4 Закони Республіки Узбекистану Про природні монополії, основною метою якого є уточнення сфери державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, а також подальша модернізація системи залізничного транспорту, впровадження сучасних методів і механізмів державного регулювання в сферу залізничних перевезень, включаючи інфраструктуру залізниць.

Внесення даної зміни викликане необхідністю вдосконалення державного регулювання питань використання інфраструктури залізниць з врахуванням досвіду зарубіжних країн в умовах посилення ринкового механізму і розвитку конкуренції у сфері залізничних перевезень, встановлення граничних рівнів тарифів на внутрісистемні послуги інфраструктури залізничного транспорту. Закон схвалений сенаторами.