1. Ми, глави держав і урядів 56 країни-членів ОБСЄ зібралися в Астане через 11 років після проведення останнього Саміту ОБСЄ В Стамбулі, аби знов підтвердити своє бачення вільного, демократичного, єдиного і неділимого співтовариства безпеки Евроатлантічеськой і Євразійської, що тягнеться від Ванкувера ка Владивостока, заснованого на погоджених принципах, загальних зобов'язаннях і загальних цілях.

2. Ми знову підтверджуємо нашу повну прихильність до Статуту ООН і всіх норм, принципів і зобов'язань ОБСЄ, починаючи від завершального акту Хельсінкі, Паризької хартії, Хартії європейської безпеки, і закінчуючи всіма останніми прийнятими документами ОБСЄ; ми знов підтверджуємо нашу відповідальність за їх повну і добросовісну реалізацію. Ми знов підтверджуємо свою прихильність до концепції всеосяжною, сотруднической, рівній і неділимій безпеці, ініційованій Завершальним актом, яка тісно пов'язує підтримку світу з дотриманням прав людини і основних свобод, і зв'язує економічне і екологічною співпраця з мирними міждержавними відносинами.

3. Безпека кожного держави-учасника невіддільно пов'язана з безпекою всіх останніх країн-учасниць. Кожна країна володіє рівними правами на безпеку. Ми знов підтверджуємо невід'ємне право кожної країни-учасниці на вільний вибір або зміну своїх заходів забезпечення безпеки, включаючи участь в союзних договорах у міру їх формування і розвитку. Кожна держава має право на збереження нейтралітету. Кожна країна зобов'язалася поважати відповідні права всіх останніх держав-учасників. Країни-члени зобов'язалися не укріплювати свою безпеку в збиток безпеки інших держав-членів. У ОБСЄ ні на яку державу або групу держав або організацію не може покладатися переважна відповідальність за забезпечення світу і стабільності на просторі ОБСЄ, і жодна держава або група держав або організація не може рахувати яку-небудь частину території ОБСЄ сферою свого впливу. Ми зобов'язалися підтримувати лише той військовий потенціал, який буде порівняємо з нашими законними потребами в забезпеченні індивідуальної або колективної безпеки, зважаючи на зобов'язання в рамках міжнародного права і законні інтереси держав-членів у сфері безпеки. Ми знов підтверджуємо, що всі принципи і зобов'язання ОБСЄ без виключення в рівній мірі застосовні до кожної з країн-учасниць, і підкреслюємо, що ми несемо відповідальність перед своїми громадянами і один перед одним за їх повну реалізацію. Ми розглядаємо ці зобов'язання як наше загальне досягнення і, таким чином, вважаємо їх питаннями невідкладного законного інтересу всіх країн-учасниць.

4. Ці і всі останні документи ОБСЄ встановлюють для країн-учасниць чіткі стандарти стосунків один з одним і до всіх осіб, що знаходяться на їх територіях. Прийнявши рішення продовжувати будувати на цьому міцній основі, ми знов підтверджуємо свою прихильність до зміцнення безпеки, довіри і добросусідських стосунків між нашими державами і народами. Ми переконані, що роль ОБСЄ залишається виключно важливою і повинна зміцнюватися і надалі. Ми продовжуватимемо роботу з метою підвищення ефективності і результативності ОБСЄ.

5. Ми маємо намір укріплювати співпрацю з ПА ОБСЄ і сприяти її зусиллям по просуванню безпеки, демократії і процвітання на всій території ОБСЄ і в країнах-учасницях і зміцненню довіри між країнами-учасницями.

6. Всеосяжний і сотруднический підхід ОБСЄ до безпеки, направлений на вирішення питань в людському, економічному і екологічному, політичному і військовому вимірах безпеки, як в єдиному цілому, залишається непорушним. Невід'ємна гідність людини є ключовим аспектом всеосяжної безпеки, і ми знов заявляємо, що права людини і основні свободи є невідчужуваними і їх захист і просування є нашою відповідальністю.

Ми категорично і безвідзивно заявляємо, що зобов'язання, прийняті в рамках людського виміру, є питанням безпосередньої і законної важливості для всіх країн-членів, а не лише для тієї країни-члена, внутрішніх справ якої вони стосуються. Ми цінуємо важливу роль цивільного суспільства і вільних ЗМІ в сприянні забезпеченню повного дотримання прав людини, основних свобод, демократії, включаючи вільні і справедливі вибори і верховенство закону.

7. Все ще залишаються серйозні погрози і виклики. Відсутність довіри і розбіжності у відношенні до безпеки необхідно долати. Наші зобов'язання у військово-політичному, економічному, екологічному і людському вимірах мають бути повністю реалізовані. Пошана прав людини, основних свобод, демократії і верховенства закону повинно охоронятися і зміцнюватися. Необхідно докладати більше зусиль для просування свободи релігії і віросповідання і боротьби з нетерпимістю і дискримінацією. Необхідно продовжувати розвивати взаємовигідну співпрацю, направлену на нівеляцію впливу економічних і екологічних викликів на безпеку регіону. Необхідно укріплювати наш діалог по енергетичній безпеці, у тому числі, спираючись на загальноприйняті принципи нашої співпраці. Необхідно підсилити роботу по дозволу існуючих конфліктів на території ОБСЄ шляхом мирних переговорів в рамках загальноприйнятих форматів, з дотриманням норм і принципів міжнародного права, зафіксованого в статуті ООН і в завершальному акті Хельсінкі. Необхідно запобігати виникненню нових криз. Ми зобов'язалися утримуватися від погроз або застосування сили в будь-якій формі, що перечить цілям і принципам статуту ООН або десяти принципам завершального акту Хельсінкі.

8. Контроль за звичайними озброєннями і заходи по зміцненню безпеки як і раніше залишаються інструментами забезпечення військової стабільності, передбаченості і прозорості; вони повинні відновлюватися, оновлюватися і модернізуватися.

Ми відзначаємо, що ДОВСЕ не реалізується повною мірою і Угода про адаптацію ДОВСЕ не набрала чинності. Визнаючи роботу, що посилилася, по подоланню існуючих проблем, ми виражаємо підтримку консультаціям, що ведуться, направленим на те, аби відкрити дорогу для переговорів в 2011 році.

9. В той же час, на нинішньому складному і взаємозалежному світі ми повинні досягати більшої єдності мети і дії в протистоянні транснаціональним погрозам, таким як тероризм, організована злочинність, незаконна міграція, поширення ОМП, киберугрози і незаконна торгівля ручною вогнепальною зброєю і легкою зброєю, наркотиками і людьми. Коріння цих погроз може формуватися за межами нашого регіону.

10. Ми визнаємо, що безпека ОБСЄ нероздільно пов'язана з прилеглими територіями, особливо Середземномор'ям і Азією. Тому нам необхідно підвищувати рівень взаємодії наші Партнерами по співпраці. Зокрема, ми розуміємо важливість внесення ефективного вкладу - виходячи з можливостей і національних інтересів кожній з країн-учасниць - в колективні міжнародні зусилля по формуванню стабільного, незалежного, процвітаючого і демократичного Афганістану.

11. Ми вітаємо ініціативи, направлені на зміцнення європейської безпеки. Наш діалог по безпеці, посилений Процесом Корфу, допоміг нам точніше концентруватися на викликах, з якими ми стикаємося у всіх трьох вимірах. Прийшов час діяти, і ми хочемо поставити конкретні здійсненні цілі для вирішення цих проблем. Ми маємо намір співробітничати в реалізації нашого бачення всеосяжного, сотруднического і неділимого співтовариства безпеки на нашій загальній території ОБСЄ. Це співтовариство безпеки має бути направлене на протистояння викликам 21-го століття і засноване на нашій повній прихильності до єдиних норм, принципів і зобов'язань ОБСЄ у всіх трьох вимірах. Воно повинне об'єднати всі країни-члени ОБСЄ у всьому регіоні Евроатлантічеськом і Євразійському без розділових ліній, конфліктів, сфер впливу або зон з різними рівнями безпеки.

Ми працюватимемо над тим, аби співпраця між нашими країнами і відповідними організаціями і інститутами, членами яких вони є, було засновано на принципах рівності, партнерської співпраці, прийняття і прозорості. Черпаючи силу з нашої різноманітності, ми маємо намір досягти цієї всеосяжної мети через стійку цілеспрямованість і загальні зусилля, діючи в рамках ОБСЄ і в інших форматах.

Чи потрібний нам американський Путін?

Китай, доля Сибіру

Небагато посміятися над російськими правителями

12. В зв'язку з цим, ми доручаємо наступному голові ОБСЄ організувати подальшу діяльність за результатами цих рішень в рамках існуючих форматів, зважаючи на ідеї і пропозиції, висунуті країнами-учасницями, у тому числі в рамках Процесу Корфу і в рамках підготовки до Астанінському Саміту, і обіцяємо зробити все, що в наших силах, аби допомога наступному голові розробити конкретний план дій на основі роботи, виконаної в ході головування Казахстану. Досягнутий прогрес розглядатиметься на наступній міністерській пораді ОБСЄ у Вільнюсі 6-7 грудня 2011 р.

13. Ми виражаємо глибоку вдячність Казахстану за проведення нашої зустрічі, і за енергію і силу, вкладені країною у виконання складного завдання головування в ОБСЄ в 2010 році. Ми вітаємо головування Литви в ОБСЄ в 2011 р., Ірландії в 2012 р. і України в 2013 р.

Назустріч співтовариству безпеки.