Усесвітній банк проведе оцінку пропонованого Проекту будівництва Рогунського водосховища і ГЕС в Таджикистані

З метою всесторонньої оцінки можливостей забезпечення енергетичної безпеки і послуг з управління водними ресурсами, а також для сприяння використанню потенціалу Таджикистану в області експорту електроенергії Усесвітній банк проведе оцінку економічно доцільних варіантів управління водно-енергетичними ресурсами, враховуючи відповідні екологічні і соціальні критерії. Дана оцінка допоможе уряду, Банку і міжнародному співтовариству краще зрозуміти діапазон інвестиційних рішень по забезпеченню достатності водних і енергетичних ресурсів при найменших витратах і найвищих результатах для економічного розвитку.

Дана оцінка альтернативних рішень проводитиметься одночасно і доповнюватиме сприяння Усесвітнього банку в підготовці двох досліджень, що стосуються пропонованого Проекту будівництва Рогунського регіонального водосховища і ГЕС в Таджикистані, а саме: i) Оцінне техніко-економічне дослідження; і ii) Оцінка екологічної і соціальної дії. Дані дослідження націлені на проведення аналізу технічної і економічної обгрунтованості пропонованого проекту, його відповідності всім застосовним екологічним і соціальним розпорядженням і заходам захисту, а також доцільності проекту з врахуванням сучасних міжнародних стандартів і світових практик. Відповідність всім цим параметрам є необхідною умовою для продовження будь-якої подальшої участі Усесвітнього банку.

Передбачається, що плановані оцінні дослідження займуть приблизно 18 місяців з моменту початку їх проведення. Технічні завдання на проведення даних досліджень були розроблені з врахуванням широких консультацій, проведених за сприяння Усесвітнього банку в 2008-2009 г.г. з урядами Казахстану, Киргизськой Республіки, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану і Афганістану.

Крім того, в рамках Центрально-азіатської Програми розвитку енергетичних і водних ресурсів (CAEWDP) Усесвітній банк узяв на себе розширену роль в забезпеченні того, аби дослідження були прозорими і заслуговуючими довіри, а також відкритими для ретельного розгляду міжнародним співтовариством і для діалогу зі всіма країнами, розташованими в річковому басейні. Розширена роль Усесвітнього банку включає наступні елементи:

• Нагляд за оцінними дослідженнями, у тому числі перевірка відбору консультантів, присутність на переговорах по обговоренню контрактів і розгляд всіх проміжних і попередніх звітів.

• Здійснення прямих виплат фірмам, відібраним для виконання оцінних досліджень.

• Проведення додаткових досліджень (із засобів Усесвітнього банку або трастових фондів, керованих Усесвітнім банком), у тому числі досліджень варіантів забезпечення енергії і управління водними ресурсами, альтернативних планованому Проекту будівництва Рогунського регіонального водосховища і ГЕС.

• Відбір і управління незалежної Панелі експертів, фінансування якої здійснюватиметься із засобів Усесвітнього банку або трастових фондів, керованих Усесвітнім банком. Експерти даної Панелі братимуть участь в дослідженнях, надаючи об'єктивні консультації, здійснюючи керівництво і контроль якості.

• Сприяння структурованому процесу участі країн річкового басейну, у тому числі обміну інформацією і доступу до незалежних експертів.

На даний момент Усесвітній банк досяг угоди з Урядом Таджикистану про те, що нове будівництво не буде почато до тих пір, поки оцінні дослідження (техніко-економічне, екологічне і соціальне) не будуть представлені і обговорені з країнами річкового басейну, а також розглянуті незалежною Панеллю експертів, що фінансується Усесвітнім банком, для визначення життєздатності проекту.
Сюди !

This entry was posted in Блогосфера. Bookmark the permalink.

Comments are closed.