5 листопада в Будапешті під егідою угорського уряду прошло засідання IX Угорської постійної наради по проблемах зарубіжних співвітчизників (Magyar Allando Ertekezlet - скорочено MAERT). За підсумками наради опублікована підсумкова декларація.

У ній було заявлено, що квітневі вибори 2010 р. в Угорщині мають такі політичні і суспільні наслідки, які дозволяють, не дивлячись на існуючі державні кордони, знов згуртувати воєдино угорську націю. Новий політичний порядок сполучає угорську націю, в якій рівноправними є угорці, що живуть як в Угорщині, так і в країнах Карпатського басейну, і в діаспорі. MAERT дає можливість законним угорським організаціям, що представляють національні інтереси, обговорити в рамках форуму проблеми і прийняти необхідні рішення.

Учасники наради MAERT визначили загальні принципи і домовилися про цілі своєї діяльності. Вони вітали поточну національну політику угорського уряду і, зокрема, закон про національну приналежність, що полегшує здобуття угорського громадянства зарубіжними угорцями. Закон, на думку учасників MAERT, служить зміцненню відчуття національної приналежності угорців.

MAERT постановив, що подальша його робота проходить в рамках наступних спеціальних комітетів: комітет із закордонних справ і права; комітет за освітою і культурі; комітет з економічного розвитку і самоврядності; комітет з ідентичності;

MAERT визначив, що стратегічною метою національної політики є досягнення угорцями в Карпатському басейні різних форм автономії, гарантією збереження розірваної кордонами угорської нації, що є.

MAERT виразив упевненість, що полегшення здобуття зарубіжними угорцями угорського громадянства дає нові можливості нації. Складова культурно єдине ціле, вона знаходить єдність і в правовому сенсі.

MAERT визначив, що його метою є така модифікація відповідних законів в сусідніх державах, яка дозволить здійснювати державну підтримку національних меншин в освітній і виховній сфері, починаючи вже з дитячого саду.

MAERT вказав, що головування Угорщини в ЄС в першу половину 2011 р. дає їй історичну можливість для представництва інтересів всієї угорської нації. У цьому напрямі потрібно розвивати і культурне різноманіття, і регионализм. Учасники наради у зв'язку з цим підтримують інтеграцію в Європейський союз Хорватії, Сербії і України.

MAERT визначив, що новий уряд Словаччини не зміг відійти від націоналістичної політики. Учасники наради кваліфікували словацький закон про державну мову, як дискримінаційний. Навіть у модифікованому вигляді він містить обмеження і санкції проти використання рідної мови представниками національних меншин. Учасники наради виразили надію, що словацький уряд прийме до виконання пропозиції по виправленню закону про мову Європейської комісії за демократію через право (Венеціанській комісії).

MAERT виразив надію, що вже найближчим часом до Румунії буде ухвалений новий закон про освіту, який в значній мірі поліпшить полягання справ угорської освіти в цій країні. Закон гарантуватиме угорцям процес безперервного навчання на рідній мові. Передбачувана децентралізація управління освітніми установами і передача шкіл у ведення місцевих самоуправлений також йде на користь угорської меншості в Румунії - констатувала нарада. Прискорився процес і відновлення Угорського державного університету. Учасники наради відзначили, що розвиток правової системи йде у напрямі культурної автономії, і порахували важливим подальше перетворення регіонів Румунії. Вони виразили надію, що регіони із значним числом угорського населення, зокрема земля секеев, отримають необхідні адміністративні і правові перетворення.

MAERT особливо вітав створення шляхом демократичних виборів Угорської національної поради Воєводіни в Сербії (Vajdasagi Magyar Nemzeti Tanacs - MNT). Надання цій організації права здійснення культурної автономії повинне стати прикладом і служить знаковим моментом для угорців всього Карпатського басейну. Учасники наради виразили надію, що MNT отримає необхідне бюджетне фінансування для здійснення своєї поточної діяльності. Вони відзначили, що угорці у Воєводіне вважають для себе невигідними ті зміни адміністративних кордонів в Північній Бачку і Північному Банате, яке здійснило бєлградський уряд при введенні нового адміністративного ділення Сербії.

MAERT порахував важливими і знаковими результати минулих місцевих виборів на Україні для представників угорських національних інтересів. Учасники наради виразили тривогу з приводу полягання справ в організації угорської освіти в Закарпатті. У угорських школах не забезпечено викладання на належному рівні предметів на угорській мові. Те ж саме стосується і угорських церковних ліцеїв.

MAERT підтримав ухвалення закону про національності в Словенії, службовця інтересам угорського співтовариства краю Мура.

MAERT підтримав зусилля уряду в справі збереження угорської ідентичності в діаспорі. Цій справі повинен буде послужити створюваний Національний регістр.

MAERT звернув увагу на урочисте святкування 55-річного ювілею революції 1956 р., як засоби зміцнення національної ідентичності угорців у всьому світі.

MAERT відзначив важливість для національної політики загального перепису населення Угорщини, що проводиться в 2011-2012 рр.