Обговорені питання подальшого вдосконалення методів цінового регулювання

У Державному комітеті Республіки Узбекистану з демонополізації і розвитку конкуренції (Госькомдемонополізациі) відбувся семінар, присвячений реалізації постанови Кабінету Міністрів Республіки Узбекистану від 28 жовтня 2010 року №239 Про заходи по подальшому вдосконаленню порядку декларування (твердження) і встановлення регульованих цін (тарифів) на товари (роботи, послуги).

Захід організований спільно з Міністерством фінансів Республіки Узбекистану. У семінарі взяли участь відповідальні працівники функціональних управлінь і відділів територіальних органів Міністерства фінансів і Госькомдемонополізациі, представники засобів масової інформації.

Нагадаємо, що в цілях подальшого вдосконалення державного цінового регулювання діяльності господарюючих суб'єктів, що займають домінуюче положення на товарних ринках і суб'єктів природних монополій прийнята постанова Кабінету Міністрів Республіки Узбекистану від 28 жовтня 2010 року Про заходи по подальшому вдосконаленню порядку декларування (твердження) і встановлення регульованих цін (тарифів) на товари (роботи, послуги).

Практика декларування цін (тарифів) на товари, вироблювані підприємствами, - монополістами і суб'єктами природної монополії показує, що порядок формування і декларування даних цін (тарифів), а також контроль за їх вживанням з боку Госькомдемонополізациі ідентичний.

У зв'язку з цим, в цілях недопущення дублювання норм, а також уніфікації нормативного регулювання формування, декларування і контролю за вживанням цін (тарифів) на товари підприємств – монополістів і суб'єктів природних монополій розроблений єдиний нормативний документ, регулюючий питання ціноутворення товарів, що вироблюваних і реалізовуються підприємствами - монополістами і суб'єктами природною монополій.

Відзначимо, що з прийняттям даної постанови, втратили свою силу раніше прийняті постанови Кабінету Міністрів Республіки Узбекистану від 31 березня 1997 року Про заходи по реалізації Закону Республіки Узбекистану Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках (у частині що стосуються підприємств-монополістів) і постанову Кабінету Міністрів Республіки Узбекистану від 21 вересня 2000 року Про заходи по реалізації Закону Республіки Узбекистану Про природні монополії (у частині що стосуються природних монополій), ряд нормативних документів зареєстрованих в Міністерстві юстиції Республіки Узбекистану.

На семінарі заслуховували доповіді співробітників Міністерства фінансів Республіки Узбекистану і Госькомдемонополізациі про заходи по забезпеченню виконання вищеназваної постанови, організації ефективного державного регулювання цін (тарифів) на товари підприємств-монополістів і суб'єктів природних монополій, особливості регулювання формування і вживання цін (тарифів) в підприємствах базових галузей і паливно-енергетичного комплексу, формування і ведення державного реєстру суб'єктів природних монополій, світовий досвід ціноутворення.

За підсумками заходу учасниками були прийняті відповідні рекомендації.