Fitch Ratings змінило з Стабільного на Позитивний прогноз по рейтингах Акціонерної фінансової корпорації Системи і її дочірньої компанії ВАТ Мобільні телесистеми (МТС).

Довгострокові рейтинги дефолта емітента (РДЕ) АФК Система в іноземній і національній валюті підтверджені на рівні BB-, пріоритетні незабезпечені рейтинги в іноземній і національній валюті підтверджені на рівні BB-.

Національний довгостроковий рейтинг АФК Система підтверджений на рівні A+(rus), і по рейтингу привласнений Позитивний прогноз, а пріоритетний незабезпечений рейтинг за національною шкалою підтверджений на рівні A+(rus).

Зміна прогнозу відображає чекання Fitch, що АФК Система зможе зменшити борг на рівні холдингової компанії, включаючи забалансові зобов'язання, і поліпшити левередж до рівня нижче 2,5x (відношення чистого боргу, включаючи забалансовий борг, до дивідендів) на стабільній основі. Це, ймовірно, зажадає обмеження на борг АФК Система на рівні її збиткової індійської дочірньої телекомунікаційної компанії Sistema Shyam TeleServices Ltd.

АФК Система досягла помітного зменшення левереджа в рамках всієї групи. На кінець 2 квартали 2010 року відношення чистого боргу до EBITDA за попередніх 12 місяців знизилося до 1,7x в порівнянні з 2,4x в кінці 2009 року.

Основним моментом, що сприяв цьому, було поліпшення операційних і фінансових показників Башнефті, дочірньої структури АФК Система в нафтовому і енергетичному секторі, а також зменшення боргу в результаті свопу активів АФК Система з групою Связьінвест.

Крім того, корпоративна реорганізація Башнефті і злиття МТС і Комстара дозволили АФК Система істотно скоротити об'єм боргу на рівні холдингової компанії, з $4276 млн. на кінець 2 квартали 2009 року до $2557 млн. на кінець 2 квартали 2010 року.

В той же час забалансові зобов'язання АФК Система значно підвищилися і залишаються істотними, що обумовлене, в основному, швидким розширенням компанії Shyam. По очікуваній інвестиції в капітал Shyam з боку російського уряду у розмірі $600 млн. ймовірно буде надана гарантія АФК Система.

Операційні і фінансові показники Shyam і її стратегічне позиціювання залишаються ключовим чинником, стримуючим кредитоспроможність АФК Система. У 2 кварталі 2010 року Shyam мала збиток по EBITDA в $85 млн. при виручці в $23 млн.

Конкуренція на індійському ринку мобільного зв'язку дуже сильна, проникнення вже є високим в основних найбільших містах, а середня виручка з абонента (ARPU) – низькою, що ставить питання про довгострокові перспективи всіх нових гравців, включаючи Shyam.

Рейтинги АФК Система продовжують підтримуватися її сильними операційними і фінансовими показниками, хорошим генеруванням вільного грошового потоку і невисоким левереджем в МТС.

З врахуванням низького левереджа в МТС (відношення чистого боргу до EBITDA за останніх 12 місяців по кінець 3 квартали 2010 року в 0,8x) АФК Система зберігає гнучкість по підвищенню дивідендів від цієї компанії без збитку для самостійних рейтингів МТС.

Валютні ризики АФК Система істотно скоротилися за останніх 12 місяців. Доля рублевого боргу підвищилася до 63% на рівні групи і 66% на рівні холдингової компанії на кінець 2 квартали 2010 року з відповідно 33% і 39% на кінець 2 квартали 2009 року. Структура погашення боргу в групи і холдингової компанії покращала відносний 2 квартали 2009 року, і АФК Система не має рисок рефінансування до кінця 2011 року.